Сити Марк Арт Център

Сити Марк Арт Център
бул. „Янко Сакъзов“ 30, 1504 Център, София
Телефон: 02 955 7478

Сити Марк Арт Център

Прожекции

Сити Марк Арт Център

четвъртък,
17 октомври 2019 г., 19:00 часа

Сити Марк Арт Център

петък,
18 октомври 2019 г., 19:00 часа

Сити Марк Арт Център

неделя,
20 октомври 2019 г., 19:00 часа

Карта