Френски институт

Френски институт
София, пл. Славейков №3
Телефон: +359 2 981 19 20

Френски институт

Прожекции

Френски институт

четвъртък,
17 октомври 2019 г., 18:30 часа

Френски институт

петък,
18 октомври 2019 г., 19:00 часа

Френски институт

събота,
19 октомври 2019 г., 17:00 часа

Френски институт

събота,
19 октомври 2019 г., 19:00 часа

Карта