12 октомври

Евросинема

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:15 часа

Casa Libri

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:15 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:45 часа

Влайкова

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 19:00 часа

Одеон

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Португалия
Топлоцентрала

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Дом на киното

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 19:15 часа

Културен център G8

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 20:30 часа

Евросинема

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 20:45 часа