25 октомври

Casa Libri

понеделник,
25 октомври 2021 г., 18:00 часа

Френски институт

понеделник,
25 октомври 2021 г., 18:30 часа

Cine Grand Park center

понеделник,
25 октомври 2021 г., 18:30 часа

Културен център G8

понеделник,
25 октомври 2021 г., 18:45 часа

Дом на киното

понеделник,
25 октомври 2021 г., 19:00 часа

Евросинема

понеделник,
25 октомври 2021 г., 19:15 часа

Одеон

понеделник,
25 октомври 2021 г., 20:30 часа

Cine Grand Park center

понеделник,
25 октомври 2021 г., 21:00 часа

Евросинема

понеделник,
25 октомври 2021 г., 21:00 часа