Чешки център

Чешки център
София, ул. „Георги С. Раковски“ №100
Телефон: +359 87 963 9350

Чешки център

Прожекции

Чешки център

сряда,
11 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие

Карта