Сити Марк Арт Център

Сити Марк Арт Център
бул. „Янко Сакъзов“ 30, 1504 Център, София
Телефон: 02 955 7478

Сити Марк Арт Център

Прожекции

Сити Марк Арт Център

събота,
24 октомври 2020 г., 18:00 часа

Сити Марк Арт Център

неделя,
25 октомври 2020 г., 19:00 часа

Сити Марк Арт Център

сряда,
28 октомври 2020 г., 19:00 часа

Сити Марк Арт Център

вторник,
3 ноември 2020 г., 19:00 часа

Сити Марк Арт Център

събота,
7 ноември 2020 г., 19:00 часа

Карта