Международно жури CineLibri 2022

Международно жури: Конкурс за пълнометражен филм 2022

Камен КалевКамен Калев – президент на журито

Камен Калев е български кинорежисьор и сценарист, роден през 1975 г. в Бургас. Завършва средно образование във френската гимназия в родния си град, след което учи две години операторско майсторство в НАТФИЗ. Продължава образованието си в Националната академия за киноизкуство „Ла Фемис“ в Париж. Днес Калев без съмнение е един от най-разпознаваемите български режисьори, известен с филми като „Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“, представени на фестивалите в Сараево, Берлин, Ню Йорк, Стокхолм, Кан и др. „Източни пиеси“ е дебютният му пълнометражен игрален филм, реализиран без държавно финансиране. Последната му кинотворба представлява съзерцателен и елегичен триптих, озаглавен „Февруари“, и присъства в официалната селекция на Кан 2020.

Kamen Kalev – President

Kamen Kalev is a Bulgarian film director and screenwriter born in 1975 in Burgas. He finished secondary education at the French high school in his hometown, then he studied two years of cinematography at NATFA. He continued his education at the National Superior School for the Professions of Image and Sound „La Fémis“ in Paris. Today, Kalev is undoubtedly one of the most recognizable Bulgarian directors known for the films „Eastern Plays“, „The Island“, „Face Down“, presented at festivals in Sarajevo, Berlin, New York, Stockholm, Cannes, etc. „Eastern Plays“ is his debut full-length feature film, realized without state funding. His latest film is a contemplative and elegiac triptych entitled „February“ and is in the official selection of Cannes 2020.

Аманда СтерсАманда Стерс

Аманда Стерс, псевдоним на Аманда Кефелек Маруани (р. 1978 г.), е популярна френска писателка, драматург, сценарист и режисьор, която живее и твори в Холивуд, Лос Анджелис. Първата й пиеса „Русият стар евреин“ днес се изучава в Харвардския университет. Пише също творби за деца и е автор на повече от десет романа, преведени на четиринайсет езика. Сред тях се открояват „Моето място на снимката“, „Мадлен“, „Остатъкът от нашия живот“,  „Светите земи“ – екранизиран под нейна режисура през 2017 г. Романът „Обещания“ (2021), който излиза за пръв път на български език, е определян от критиката като една от най-впечатляващите й творби. Премиерата на екранизацията му, дело на самата Аманда, ще се състои в рамките на Синелибри 2022. Зрителите на фестивала ще могат да се насладят и на филма й „Мадам“ (2017) с Тони Колет, Роси де Палма и Харви Кайтел в главните роли. Аманда е работила и с други талантливи актьори като Джонатан Рис Майърс, Том Холандер, Карол Буке, Пиерфранческо Фавино, Жан Рено, Мелани Тиери и др. Носителка е на Ордена за изкуство и литература на френското правителство. От брака си с Патрик Брюел има две деца.

Amanda Sthers

Amanda Sthers, a pseudonym of Amanda Queffélec-Maruani (born 18 April 1978), is a French novelist, playwright, screenwriter and filmmaker, who lives and works in Los Angeles. Her first play, “The Blonde Old Jew”, is now studied at Harvard University. She also writes works for children and is the author of more than ten novels, translated into fourteen languages. Among them stand out „My Place in the Picture“, „Madeleine“, „The Rest of Our Life“ and „Holy Lands“ adapted for the big screen under her direction in 2017. The novel „Promises“ (2021) which now has Bulgarian edition, has been singled out by critics as one of Amanda’s most impressive novels. The premiere of its screen adaptation, created by the author herself, is part of the parallel program of CineLibri 2022. The audience of the festival will also be able to enjoy her film „Madame“ (2017) with Toni Collette, Rossy de Palma and Harvey Keitel. Amanda has worked with Jonathan Rhys Meyers, Tom Hollander, Carole Bouquet, Pierfrancesco Favino, Jean Reno, Melanie Thierry, and other talented actors. She is a recipient of the Order of Arts and Letters of the French Government. She has two children from her marriage to Patrick Bruel.

Ясмин ПучиЯсмин Пучи

Ясмин Пучи е актриса от персийски произход, родена в Рим. Учи актьорско майсторство в Ню Йорк, където живее дълго време. Започва кариерата си като театрална актриса, а след това се насочва към актьорската професия. Ясмин е автор на множество сценарии и игрални късометражни филми на социална тематика, един от които се занимава с насилието срещу жени. Тя работи основно с чуждестранни филмови продуцентски компании, изпълнява главни роли на английски език в продукции на Германия, САЩ и Италия. В Рим тя се запознава с режисьора Емилиано Ферера – с него започва ново творческо сътрудничество не само като актриса, но и като съсценарист. През 2019 г. заедно написват сценарий и продуцират уестърн, наречен „Oro & Piombo“ („Злато и олово“). Сега тя е в процес на писане на книга за принцесата Ашраф Пахлави, нейна баба по майчина линия, сестра близначка на последния персийски шах.

Yassmin Pucci

Yassmin Pucci is an actress of Persian origin born in Rome. She studied Acting in New York, where she lived for a long time. She started her career as a theater actress, and then moved on to screen acting. Yassmin had written numerous scripts and social feature short films, one of them addressing violence against women, competing in the “Action for Woman” Festival. She mainly works with foreign film production companies, making films in English, as leading actress, in countries such as Germany, the USA and Italy. In Rome, she met the film director Emiliano Ferrera, and she started a new artistic collaboration with him, not only as an actress, but also as co-screenwriter. In 2019, they wrote and produced a Western called “Oro & Piombo”. She is now in the process of writing a book about the Princess Ashraf Pahlavi, her maternal grandmother, twin sister of the last Persian Shah.

Марио ГригоровМарио Григоров

Марио Григоров е световноизвестен филмов композитор и пианист, роден в България. Музикално чудо от 5-годишна възраст, той става един от най-малките ученици, приемани някога в Софийската консерватория. Продължава да учи музика в Техеран, Виена, Берлин, Сидни и израства като пианист и импровизатор. В продължение на 20 години живее в САЩ между Ню Йорк и Лос Анджелис. Освен че композира музика за филми, той обикаля Америка и Европа като соло пианист, партнирайки си с икони като Уинтън Марсалис, Рой Харгроув, Джошуа Редман, Чарли Хейдън и Бела Флек. През 2014 г. съвместно с Дж. К. Роулинг написва оригиналната песен за „Фантастични животни и къде да ги намерим“. Филмът е номиниран за пет награди БАФТА и за две награди на Академията, като печели наградата за най-добри костюми и така става първият филм на Wizarding World, удостоен с награда „Оскар“. Някои от най-разпознаваемите композиции на Марио произтичат от дългогодишното му сътрудничество с режисьора и носител на „Оскар“ Лий Даниълс. Сред последните му изяви е музиката към филма „Фалшификаторът“ на реж. Маги Перен, който е част от програмата на Синелибри 2022. Понастоящем Марио Григоров живее в Лондон.

Mario Grigorov

Mario Grigorov is a world-renowned film composer and pianist, born in Bulgaria. A musical prodigy from the age of 5, he became one of the youngest students ever admitted to the National Music Academy “ProfPancho Vladigerov” in Sofia. He continued to study music in Tehran, Vienna, Berlin, Sydney and grew as a pianist and improviser. For 20 years he lived in the USA between New York and Los Angeles. In addition to composing music for films, he has toured America and Europe as a solo pianist, collaborating with such icons as Wynton Marsalis, Roy Hargrove, Joshua Redman, Charlie Haden and Bela Fleck. In 2014, together with J. K. Rowling wrote the original song for “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) directed by David Yates. The film was nominated for five BAFTA Awards and two Academy Awards, winning Best Costume Design, becoming the first Wizarding World film to win an Academy Award. Some of Mario’s most recognizable compositions stem from his longtime collaboration with Oscar-winning director Lee Daniels. Among his recent appearances is the score for the film “The Forger” directed by Maggie Peren, which is part of the parallel program of CineLibri 2022. Mario Grigorov currently lives in London.

Оливие БурдоОливие Бурдо

Роден през 1980 година, Оливие Бурдо работи като служител в брокерска къща, когато изгубва работата си и решава да се посвети на литературата. В продължение на две години пише първия си роман, за който не намира издател. Тогава се приютява при родителите си в Испания и за седем седмици написва една „откачена“ книга, която ще озаглави „В очакване на Боджангълс”. Този път късметът му се усмихва: веднага след излизането си през 2014 г. романът предизвиква огромен читателски интерес и е удостоен с 5 (пет!) награди: Франс Кюлтюр Телерама, голямата награда РТЛ-Лир, наградата Еманюел Роблес, наградата Роман Франс Телевизион и Наградата на Литературната академия на Бретон и на областта на Лоара. Книгата е екранизирана с изключителен успех от режисьора Режи Роансар, с Виржини Ефира и Ромен Дюри в главните роли. Новият роман на Оливие Бурдо носи заглавие „Флорида“ и е сред литературните акценти в програмата на Синелибри 2022.

Olivier Bourdeaut

Born in 1980, Olivier Bourdeaut was working as an employee in a brokerage house when he lost his job and decided to devote himself to literature. For two years he wrote his first novel, for which he didn’t find a publisher. Then he took shelter with his parents in Spain and in seven weeks he wrote a „crazy“ book, which he would title „Waiting for Bojangles“(En attendant Bojangles). This time, luck smiled on him: immediately after its release in 2014, the novel aroused enormous reader interest and was awarded 5 (five!) awards: France Culture-Télérama, the RTL-Lire grand prize, the Emmanuel Roblès prize, the Roman France Television prize and the Prize of the Literary Academy of Breton and of the Loire region. The book was adapted into a hugely successful film by director Régis Roinsard, starring Virginie Efira and Romain Duris. Olivier Bourdeaut’s new novel is titled “Florida” and is among the literary highlights of the CineLibri 2022 program.

Костадин Бонев

Костадин БоневКостадин Бонев е български режисьор и сценарист, известен с документалните филми „Никола Вапцаров. Пет разказа за един разстрел“ (2013), удостоен с награда за документален филм на фестивала „Златен ритон“ 2013, и „Гео Милев в лабиринта на времето“ (2022). През годините Бонев режисира и редица игрални филми като „Далеч от брега“ (2018), „Изкореняване“ (2017), „Потъването на Созопол“ (2014) – адаптация по романа на Ина Вълчанова, „Военен кореспондент“ (2008), „Подгряване на вчерашния обед“ (2002) и др.

Kostadin Bonev

Kostadin Bonev is a Bulgarian director and screenwriter, known for the documentaries „Nikola Vaptsarov. Five Stories about a Shooting“ (2013), awarded with a documentary film award at the 2013 „Golden Rhyton“ festival, and „Geo Milev in the Labyrinth of Time“ (2022). Over the years, Bonev also directed a number of feature films such as „Away from the Shore“ (2018), „Uprooting“ (2017), „The Sinking of Sozopol“ (2014) – an adaptation of Ina Valchanova’s novel, „War Correspondent“ (2008), “ Warming up Yesterday’s Lunch“ (2002) and others.

Катерина Ламбринова

Катерина ЛамбриноваКатерина Ламбринова е филмов критик и сценарист, редактор в списание „Кино“, креативен продуцент в продуцентското студио на БНТ „Екран“ и артистичен директор на различни фестивали, сред които Rhodope International Documentary Film Festival (RIFE), който обединява безплатни прожекции на български и международни документални филми с работилници между студенти и режисьори.

Katerina Lambrinova

Katerina Lambrinova is a film critic and screenwriter, editor in the magazine „Cinema“, creative producer in the production studio of Bulgarian National Television „Ekran“ (Screen) and artistic director of various festivals, including the Rhodope International Documentary Film Festival (RIFE), which unites free screenings of Bulgarian and international documentaries with workshops between students and filmmakers.

Асен Владимиров

Асен ВладимировАсен Владимиров работи дълги години в студия „Време“, а по-късно създава продуцентска къща „ПроФилм“. Като продуцент, сценарист, режисьор и сърежисьор зад гърба си има повече от 50 документални и игрални филма. Режисира документални заглавия като „За Ернрот, без пристрастия“, „Възстановка“, „Жертва на пешки“, „Книжарят“, Кеймбридж“ и много други. Работи с режисьорите Юлий Стоянов, Светослав Овчаров, Ивайло Христов, Елдора Трайкова, Станимир Трифонов, Катрин Бернщайн.

Asen Vladimirov

Asen Vladimirov worked for many years at „Vreme“ (Time) studios, and later founded the „Pro Film“ production company. As a producer, screenwriter, director and co-director, he has more than 50 documentaries and feature films in his portfolio. He is the director of the films „About Ernrott: Impartially“, „Reconstruction“, „Pawn Sacrifice“, “The Bookseller”, “Cambridge” and many others. He worked with directors Yuliy Stoyanov, Svetoslav Ovcharov, Ivaylo Hristov, Eldora Traikova, Stanimir Trifonov, Catherine Bernstein.

Яна Титова

Яна ТитоваЯна Титова е актриса, режисьор и сценарист, родена през 1983 г. в Пловдив. Едва 14-годишна, докато учи пиано и пеене в престижното Музикално училище в Пловдив, тя получава ролята на Жулиета в „Ромео и Жулиета”. През 2007 г. Яна завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ в София. Като режисьор името й се свързва с едни от най-гледаните български филми през последните години – „Доза щастие“ (2019), адаптация на драматичната автобиографична история на журналистката Весела Тотева, и епизоди от сериала „Откраднат живот“. Като актриса Яна е позната най-вече с филмите „Лов на дребни хищници“, „Кецове“ и „Стъпки в пясъка“.

Yana Titova

Yana Titova is an actress, director and screenwriter born in1983 in Plovdiv, Bulgaria. At the age of 14, while studying piano and singing in the prestigious Musical School in Plovdiv, she was cast as Juliet in “Romeo and Juliet”. Since then, acting has become her life. In 2007, Yana received her degree in acting from the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia. As a director, her name is associated with some of the most watched Bulgarian films in recent years – “A Dose of Happiness” (2019), an adaptation of the dramatic autobiographical story of journalist Vesela Toteva, and episodes of the TV series “Stolen Life”. As an actress, Yana is best known for the films „Hunting Down Small Predators“, „Sneakers“ and „Footsteps in the Sand“.

Юлиян Спасов

Юлиан СпасовЮлиян Спасов е предприемач, програмист, дизайнер, филмов режисьор, основател на сдружение „Кинематограф Медия“ – първата българска организация, изцяло фокусирана върху късометражното кино. Режисира първия български филм, заснет изцяло от тийнейджъри – Teenday 3, печели награда “Special Jury Mention” в категория „Най-добро студентско кино“ на фестивала в Токио. Номиниран е за наградата „Полет в изкуството“ на фондация „Стоян Камбарев“, а през 2018 г. печели второ място в конкурса за млади предприемачи Thirt33n Arts, организиран от „Ню Бояна Филм Студиос“.

Yulian Spasov

Yulian Spasov is an entrepreneur, programmer, designer, film director, founder of the „Cinematograph Media“ association – the first Bulgarian organization entirely focused on short films. He directed the first Bulgarian film shot entirely by teenagers – Teenday 3, which won the „Special Jury Mention“ award in the „Best Student Film“ category at the Tokyo festival. He was nominated for the „Flight in Art“ award of the „Stoyan Kambarev“ Foundation, and in 2018 he won second place in the competition for young entrepreneurs Thirt33n Arts, organized by „New Boyana Film Studios“.

Петър Вълчев

Петър ВълчевПетър Вълчев е режисьор и сценарист, завършил НАТФИЗ с две специалности: кино и фотография. През 2012 г. снима дебютния си филм като режисьор „Шшшт… Попей ми!“. През 2018 г. излиза документалният му филм „Монолог в антракта”, включен в програмата на 40 кинофестивала и спечелил 6 награди, в т.ч. за най-добър документален филм и за най-добър монтаж. През 2021 г. късометражният му филм „Лека нощ, Лили“, с Виолета Гиндева в главната роля, е удостоен с награда за най-добър български игрален късометражен филм на фестивала In The Palace.

Peter Vulchev

Peter Vulchev is a director and screenwriter who graduated from NATFA with two specialities: “Cinema” and “Photography”. In 2012, he shot his debut film as a director „Shhh… Sing to Me!“. In 2018, his documentary film „A Monologue in the Intermission“ was released. It was included in the program of 40 film festivals and won 6 awards, including award for best documentary and for best editing. In 2021, his short film „Good Night, Lily“, starring Violeta Gindeva, was awarded the Best Bulgarian Feature Short Film award at the In The Palace International Film Festival.

Маги Перен

Маги Перен„Това е моята мания – обсебена съм от начина, по който хората взаимодействат помежду си“, признава талантливата Маги Перен. Родена през 1974 г. в Хайделберг, Германия, Маги е режисьор, писателка и актриса, известна с филмите „Здравей отново“ (2020), „Цветът на океана“ (2011), „Долу ръцете от Мисисипи“ (2007), „Специален ескорт“ (2007). През 2022 г. излиза филмът й „Фалшификаторът“ и моментално привлича вниманието на критиката. Сценарият е неин, но е вдъхновен от действителната история на евреина Сиома Шьонхаус, в чийто образ се превъплъщава Луис Хофман. Последният режисьорски проект на Маги Перен е озаглавен „Най-дългият рожден ден“.

Maggie Peren

“That’s actually my obsession – I am obsessed with how people interact with each other.“ admits the talented Maggie Peren. Born in 1974 in Heidelberg, Germany, Maggie is a director, writer and actress known for Hello Again (2020), Color of the Ocean (2011), Hands Off Mississippi (2007), Special Escort (2007). In 2022, her film The Forger was released and instantly attracted critical attention. It was presented as a Berlinale Special Gala screening. The script is hers, but it is inspired by the true story of Cioma Schönhaus played by Louis Hofmann. Maggie Peren’s latest directorial project is titled The Longest Birthday.

Колъм Бaрейд

Колъм БърейдКолъм Бaрейд е ирландски режисьор и сценарист, нашумял с документалните филми „Отпечатъци: поглед назад“ (2012) и „Франк О’Конър: между два потока“ (2016). Най-новият му филм носи заглавие „Мълчаливото момиче“ (2022) и е създаден по мотиви от новелата “Foster” на Клер Кийган. Освен че е тазгодишното предложение на Ирландия за наградата „Оскар“, до момента филмът има дванайсет награди, в т.ч. Голямата награда на международното жури в конкурса Generation Kplus на Берлинале, Почетен диплом (Special Mention) от детското жури на Берлинале, Награда на публиката от филмовия фестивал в Дъблин, Награда на публиката от филмовия фестивал в Тайпе, седем награди от IFTA (Ирландски филмови и телевизионни награди) и др.

Colm Bairéad

Colm Bairéad is an Irish director and screenwriter known for the documentaries Finding the Footprints: A Look Back at Mise Éire (2012) and Frank O’Connor: Between Two Streams (2016). His latest movie, The Quiet Girl (An Cailín Ciúin), is based on the short story „Foster“ by Claire Keegan. In addition to being this year’s Irish submission for the Oscars, the film has won twelve awards so far, including Grand Prix of the Generation Kplus International Jury at the Berlinale, a Special Mention from the Children’s Jury at the Berlinale, the Audience Award at the Dublin International Film Festival, the Audience Award at the Taipei Film Festival, seven awards from the IFTA (Irish Film and Television Awards) etc.

Елица Георгиева

Елица ГеоргиеваЕлица Георгиева е родена през 1982 г. в София. От 2000 г. живее и работи във Франция, където завършва магистратура по кино и творческо писане. Посвещава се на широк спектър артистични проекти, съчетаващи филмово изкуство, литература и мултимедийни пърформанси. През 2017 г. Елица режисира документалния филм „Всяка стена е врата“. „Нашето тихо местенце“ е вторият ѝ документален филм, събрал до момента над пет международни награди. Романът й „Космонавтите само минават” – автофикция, създадена на френски език, печели награда „Андре Дюбрьой” (за първи роман, написан с хумор и критично чувство) и още много отличия. Книгата е преведена на български език от Росица Ташева.

Elitza Gueorgieva

Elitza Gueorgieva was born in Sofia in 1982. Since 2000, she has been living and working in France. After graduating with master’s degrees in filmmaking (2008) and creative writing (2015) at the university Paris-8 Saint-Denis, she devoted to several artistic projects including documentaries, literary writing and multimedia performances. In 2017 she authored the documentary Every Wall Is a Door (2 Special Mentions of the jury of Cinéma du réel in Paris). Our Quiet Place is her second documentary film which has received more than five international awards so far. Elitza Gueorguieva’s first novel „The Cosmonauts Are Just Passing by“ – autobiographical fiction written in French, was published in September 2016 by the Éditions Verticales and won the Prize SDGL André Dubreuil for Debut Novel. The book was translated into Bulgarian by Rositsa Tasheva.

Альона Глухова

Альона ГлуховаРодена в Минск (Беларус) през 1984 г., Альона Глухова учи визуални изкуства в университета в Санкт Петербург.  Придобива магистърска степен в Поатие и допълнителни квалификации в Мадрид и Лисабон. През 2013 г. завършва магистратура по литература. Първата й книга, „Във водата съм си у дома“, е посветена на баща й, който изчезва безследно. Най-новата й книга носи заглавие „От другата страна на кожата“. Работи като преводач, журналист, учител и културен организатор, преди да се посвети на писането.  Изпълнява главната роля в документалния филм на Елица Георгиева „Нашето тихо местенце“.

Aliona Gloukhova

Born in Minsk (Belarus) in 1984, Aliona Gloukhova studied visual arts at St. Petersburg University. She obtained Master degrees in Education (Poitiers, Madrid and Lisbon) and in Creative Writing (Paris 8 University). Her first book, I’m Home in the Water, is dedicated to her father, who disappeared without a trace. Her latest book is entitled On the Other Side of the Skin. She worked as a translator, journalist, teacher and cultural organizer before devoting herself to writing. Aliona plays the main role in Elitza Gueorgieva’s documentary „Our Quiet Place“.

Жан-Филип Дагер

Жан Филип ДагерЖан-Филип Дагер е френски театрален и киноактьор и режисьор, роден през 1968 г. в Монтобан. Следва в Консерваторията по изкуствата в Бордо, обучава се и в Студио „Пигмалион“. Започва кариерата си като актьор, по-късно се насочва към режисурата. Основава и ръководи компанията „Le Grenier de Babouchka“, продуцира и режисира много драматургични класики, в т.ч. постановки на пиесите „Мнимият болен“ от Жан-Батист Молиер и „Сирано дьо Бержерак“ от Едмон Ростан. Самият Жан-Филип Дагер се изявява и като драматург. През 2016 г. създава пиеса, вдъхновена от реални събития – тя носи заглавие „Сбогом, господин Хафман“ и е адаптирана за големия екран през 2021 година.

Jean-Philippe Daguerre

Jean-Philippe Daguerre is a French theater and film actor and director, born in 1968 in Montauban. He then attended the Conservatory of Arts in Bordeaux and studied at the Pygmalion Studio. He began his career as an actor, later turning to directing. He founded and managed the company „Le Grenier de Babouchka“, produced and directed many dramatic classics, including productions of the plays „The Imaginary Invalid“ by Jean-Baptiste Moliere and „Cyrano de Bergerac“ by Edmond Rostand. Jean-Philippe Daguerre himself is also a playwright. In 2016, he created a play inspired by real events – it is entitled „Farewell, Mr. Haffmann“ and was adapted for the big screen in 2021.

Самуел Финци

Самуел ФинциСамуел Финци е роден през 1966 г. в Пловдив. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Учи актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в София в класа на проф. Димитрина Гюрова (1992). Има специализация от престижния институт „Лий Страсбърг“ в Ню Йорк (1994). От 1989 г. живее и работи в Берлин, Германия. Творческата му биография обхваща десетки звездни превъплъщения на театралната сцена (пиеси на Чехов, Брехт, Камю, А. Шницлер, Х. Мюлер и пр.), както и незабравими роли в киното и телевизията. Участвал е в десетки игрални филми – от „Лагерът“ на Георги Дюлгеров и „Парчета любов“ на Иван Черкелов до номинирания за „Оскар“ австрийски филм „Завет“. През 2015 г. е обявен за най-добър актьор в Германия от 42 известни критици и журналисти, гласували в анкета на сп. „Театърът днес”. Много от тях посочват Финци за фаворит на немскоезичната сцена заради ролята му на Владимир в „В очакване на Годо” от Самюел Бекет, постановка на Иван Пантелеев. През 2020 г. е избран да води церемонията на 70-ия фестивал „Берлинале“. Предстои да го гледаме на българската театрална сцена в драматизация по романа „Един кон влязъл в бар“ от Давид Гросман.

Samuel Finzi

Samuel Itzhak Finzi was born in 1966 in Plovdiv. He graduated acting in National Academy for Theatre and Film Art, Sofia, in the class of Professor Dimitrina Gyurova (1992). He had specialization in „Lee Strasberg Theater and Film Institute“, New York (1994). Since 1989 Samuel Finzi lives and works in Germany and nowadays he is a true star of the German theater. His creative biography includes dozens of star performances on the theater stage (plays by Chekhov, Brecht, Camus, A. Schnitzler, H. Muller, etc.) He also starred in dozens of feature films – from „The Camp“ directed by Georgi Djulgerov, and „Pieces of Love“ directed by Ivan Tscherkelov, to Oscar nominee Austrian film „Testament.“ Samuel Finzi worked for years with Dimitar Gochev, recognized as one of Europe’s best theater directors. In 2015 Finzi was named best actor in Germany. He received the high recognition of the 42 known critics and journalists who voted in a poll of the magazine „The Theater Today.“ Many of them have indicated Finzi a favorite of the German-speaking theater scene for his role of Vladimir in „Waiting for Godot“ by Samuel Beckett, directed by another Bulgarian – director Ivan Panteleev, and played in Berlin „Deutsches Theater“. In 2020, Finzi was chosen to lead the ceremony at the 70th Berlinale Festival. We are about to watch him on the Bulgarian theater scene in a dramatization of the novel „A Horse Walks into a Bar“ by David Grossman.