Кино Люмиер

Кино Люмиер
София, пл. България 1, Национален дворец на културата
Телефон: +359 2 916 62 08 – номератор на НДК

Кино Люмиер

Прожекции

Кино Люмиер

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

петък,
29 октомври 2021 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

събота,
30 октомври 2021 г., 18:30 часа

Кино Люмиер

неделя,
31 октомври 2021 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
31 октомври 2021 г., 20:15 часа

Карта