Кино Люмиер

Кино Люмиер
София, пл. България 1, Национален дворец на културата
Телефон: +359 2 916 62 08 – номератор на НДК

Кино Люмиер

Прожекции

Кино Люмиер

събота,
7 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
8 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Кино Люмиер

понеделник,
9 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Кино Люмиер

вторник,
10 октомври 2023 г., 18:45 часа

Кино Люмиер

сряда,
11 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:30 часа

Кино Люмиер

петък,
13 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

събота,
14 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Кино Люмиер

неделя,
15 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

понеделник,
16 октомври 2023 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

вторник,
17 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Кино Люмиер

сряда,
18 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
19 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Испания
Кино Люмиер

петък,
20 октомври 2023 г., 18:15 часа

Кино Люмиер

събота,
21 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Кино Люмиер

неделя,
22 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

понеделник,
23 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

вторник,
24 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Япония
Кино Люмиер

сряда,
25 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Дания
Кино Люмиер

четвъртък,
26 октомври 2023 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

петък,
27 октомври 2023 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

събота,
28 октомври 2023 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
29 октомври 2023 г., 18:00 часа

Карта