Кино Люмиер

Кино Люмиер
София, пл. България 1, Национален дворец на културата
Телефон: +359 2 916 62 08 – номератор на НДК

Кино Люмиер

Прожекции

Кино Люмиер

неделя,
9 октомври 2022 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
9 октомври 2022 г., 20:00 часа

Кино Люмиер

понеделник,
10 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

вторник,
11 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

сряда,
12 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
13 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

петък,
14 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

събота,
15 октомври 2022 г., 17:45 часа

Кино Люмиер

събота,
15 октомври 2022 г., 20:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
16 октомври 2022 г., 17:45 часа

Кино Люмиер

неделя,
16 октомври 2022 г., 20:00 часа

Кино Люмиер

понеделник,
17 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

вторник,
18 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

сряда,
19 октомври 2022 г., 19:30 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
20 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

петък,
21 октомври 2022 г., 19:30 часа

Кино Люмиер

събота,
22 октомври 2022 г., 16:00 часа

Кино Люмиер

събота,
22 октомври 2022 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
23 октомври 2022 г., 18:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
23 октомври 2022 г., 20:00 часа

Кино Люмиер

понеделник,
24 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

вторник,
25 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

сряда,
26 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
27 октомври 2022 г., 19:30 часа

Кино Люмиер

петък,
28 октомври 2022 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

събота,
29 октомври 2022 г., 17:30 часа

Кино Люмиер

събота,
29 октомври 2022 г., 20:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
30 октомври 2022 г., 17:00 часа

Кино Люмиер

неделя,
30 октомври 2022 г., 19:00 часа

Карта