Културен център G8

Културен център G8
София, ул. „У. Гладстон“ №8
Телефон: 02 995 00 80

Културен център G8

Прожекции

Културен център G8

събота,
7 октомври 2023 г., 17:15 часа

Културен център G8

събота,
7 октомври 2023 г., 19:30 часа

Културен център G8

неделя,
8 октомври 2023 г., 15:30 часа

Културен център G8

неделя,
8 октомври 2023 г., 17:15 часа

Културен център G8

понеделник,
9 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

понеделник,
9 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

вторник,
10 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

вторник,
10 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

сряда,
11 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

сряда,
11 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 18:45 часа

Културен център G8

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

петък,
13 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

петък,
13 октомври 2023 г., 20:45 часа

Културен център G8

събота,
14 октомври 2023 г., 17:00 часа

Културен център G8

събота,
14 октомври 2023 г., 19:15 часа

Културен център G8

неделя,
15 октомври 2023 г., 15:30 часа

Културен център G8

неделя,
15 октомври 2023 г., 17:30 часа

Културен център G8

понеделник,
16 октомври 2023 г., 19:00 часа

Културен център G8

вторник,
17 октомври 2023 г., 19:00 часа

Културен център G8

сряда,
18 октомври 2023 г., 18:45 часа

Културен център G8

сряда,
18 октомври 2023 г., 20:15 часа

Културен център G8

четвъртък,
19 октомври 2023 г., 18:45 часа

Културен център G8

четвъртък,
19 октомври 2023 г., 20:45 часа

Културен център G8

петък,
20 октомври 2023 г., 18:45 часа

Културен център G8

петък,
20 октомври 2023 г., 20:45 часа

Културен център G8

събота,
21 октомври 2023 г., 16:15 часа

Културен център G8

събота,
21 октомври 2023 г., 17:45 часа

Културен център G8

неделя,
22 октомври 2023 г., 14:30 часа

Културен център G8

неделя,
22 октомври 2023 г., 16:15 часа

Културен център G8

понеделник,
23 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

понеделник,
23 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

вторник,
24 октомври 2023 г., 18:15 часа

Културен център G8

вторник,
24 октомври 2023 г., 20:45 часа

Културен център G8

сряда,
25 октомври 2023 г., 18:30 часа

Културен център G8

сряда,
25 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

четвъртък,
26 октомври 2023 г., 19:00 часа

Културен център G8

петък,
27 октомври 2023 г., 19:00 часа

Културен център G8

петък,
27 октомври 2023 г., 20:30 часа

Културен център G8

събота,
28 октомври 2023 г., 16:15 часа

Културен център G8

събота,
28 октомври 2023 г., 18:15 часа

Културен център G8

неделя,
29 октомври 2023 г., 14:15 часа

Културен център G8

неделя,
29 октомври 2023 г., 17:00 часа

Карта