#ВидеоАкция с Коста Каракашян

Здравейте!

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви интерактивно обучение на тема Подходи към изследване на хомофобията и други форми на дискриминация в киното и театъра с лектор Коста Каракашян, което ще се състои на 9 февруари от 16:00 ч. в рубриката #ВидеоАкция на онлайн платформата АртАкция: https://atrakcia.bg/ .

Стрийминг на срещата може да проследите във фейсбук страницата на този линк : https://www.facebook.com/events/4307187706050149?ref=newsfeed

Инициативата е част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“, разработен в съответствие с приоритетна област 3 на Програма ЕВРОПА: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Проектът включва девет интерактивни дигитални обучения. В ролята на лектори влизат изтъкнати български теоретици и практици с опит в реализацията на интердисциплинарни проекти в областта на изкуството. Обученията ще се проведат в периода февруари – май 2022 г. Целта на поредицата е да даде тласък на един по-задълбочен и комплексен дебат върху общественозначими теми чрез изразните средства на киното и театъра, да ангажира вниманието на български специалисти и арт мениджъри в полето на филмовата и театралната драматургия с животрептящи идеи и теми и да приобщи широк кръг професионална и непрофесионална аудитория към едно по-прагматично обсъждане на съответните теми с търсене на оптимални за настоящата ситуация решения.

Днес миграцията, неравенството, безразсъдната експлоатация на природни ресурси, социалната изолация и отчуждението, национализмът и ксенофобията са сред най-дискусионните политически и социални проблеми. Те имат своята тревожна проекция и в български контекст. Към тях се наслагва изключително тревожната статистика в областта на домашното насилие и насилието в училищата – проблем, който в условия на пандемия се изостри допълнително. Липсата на бърза и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие и неефективното прилагане на мерките за защита на правата им у нас са се превърнали в норма. Дефицитът на гражданска кохезия за решаване на ключови проблеми, недостигът на толерантност към различията, маргинализирането на „различните“, в т.ч. откритите хомофобски нагласи и неглижирането на проблемите на хората с увреждания и на ромите, са друг фактор, влошаващ характеристиката на публичния живот. Неслучайно през последното десетилетие в Европа се наблюдава  рязко нарастване на броя на филмите и драматургичните произведения, третиращи актуална социална проблематика; започва да се налага едно по-трезво, критично отношение към мултикултурализма и все по-настойчиво да се разкрива драматичната сложност на тези процеси. Прави впечатление фактът, че най-награждаваните истории, разказани на екрана през последните години, в т. ч. от големи френски, италиански, германски, скандинавски и други европейски творци, отразяват релефно посочените проблеми и противоречия. В това отношение българските екранни изкуства имат да наваксват с идеи и сюжети,  които поставят парливи теми във фокуса на общественото внимание.  Анализът на възможностите да се почерпят идеи от литературата и да бъдат интерпретирани на екрана и на театрална сцена, да се изследват действителни събития и реален драматичен опит през инструментариума, който предлагат тези изкуства, изисква интердисциплинарен синтез, надхвърлящ границите на традиционния киноведски прочит.

Настоящият проект не е изолиран акт, а дългосрочна стратегия на неговите организатори за насърчаване на траен обществен дебат през анализ на посланията на съвременното изкуство (с фокус кино, театър и литература) по посока активизиране на културните мениджъри и специалистите в областта на филмовата и сценичната драматургия и създаване на условия за повишаване на гражданската чувствителност и непримиримост към всякакви форми и прояви на антихуманност и незачитане на основни човешки права.

Присъединете се към първото интерактивно обучение на 9 февруари от 16:00 ч.

Заглавие на рубриката: #ВидеоАкция

Лектор: Коста Каракашян

Тема: Подходи към изследване на хомофобията и други форми на дискриминация в киното и театъра 

Въпроси, които ще бъдат засегнати и дискутирани:

  • Как е представена ЛГТБ+ общността в изкуството
  • Добри примери в киното и театъра в международен контекст
  • Представяне на артисти със силна социална позиция
  • Споделяне на личен опит в областта на киното и съвременното танцово изкуство
  • Какво стои зад понятието „queеr кино“
  • Проблемът с дискриминацията и неговите проекции на театралната сцена
  • Как разказването на истории спомага за разрешаването на проблеми, свързани с дискриминацията
  • Коментар относно протести на гилдията във връзка с критериите за излъчване на някои филмови награди
  • Какво е да режисираш филм, засягащ хомофобията, и как големите продуцентски компании подхождат към темата
  • Участие в документалния филм „Добре дошли в Чечня“. Как документалното кино поставя наболели теми

Съдържанието на проекта ще бъде интегрирано в сайта на АртАкция atrakcia.bg и обособено като отделна рубрика: #ВидеоАкция. Тя обхваща кратко представяне на съответния лектор, темата на обучението и записаните в Zoom дискусията видеа, качени в YouTube канала на сайта. Лекциите ще бъдат разпространени и в социалните мрежи на АртАкция и СинеЛибри, както и в мрежите на самите лектори.

Проект „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от Фондация „Синелибри“ в партньорство с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Фондация „Сингъл Степ“.

Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.