28 октомври

Евросинема

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 17:15 часа

Casa Libri

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:00 часа

Одеон

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:00 часа

Културен център G8

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:15 часа

Френски институт

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:30 часа

Cine Grand Park center

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:30 часа

Joy Station

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 19:00 часа

Кино Люмиер

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 19:00 часа

Евросинема

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 19:15 часа

Културен център G8

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 20:00 часа

Cine Grand Park center

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 21:00 часа