Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата

Официална банка

UniCredit Bulbank

Спонсори

Официални превозвачи

Институционални партньори

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ и програма „Мобилност“

Фестивални партньори

Медийни партньори