Дом на киното

Дом на киното
ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София
Телефон: 02 980 78 38

Дом на киното

Прожекции

Дом на киното

понеделник,
25 октомври 2021 г., 19:00 часа

Дом на киното

вторник,
26 октомври 2021 г., 19:00 часа

Дом на киното

сряда,
27 октомври 2021 г., 19:00 часа

Дом на киното

четвъртък,
28 октомври 2021 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
29 октомври 2021 г., 19:00 часа

Дом на киното

събота,
30 октомври 2021 г., 18:00 часа

Дом на киното

неделя,
31 октомври 2021 г., 18:00 часа

Карта