Дом на киното

Дом на киното
ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София
Телефон: 02 980 78 38

Дом на киното

Прожекции

Дом на киното

понеделник,
19 октомври 2020 г., 20:00 часа

Дом на киното

вторник,
20 октомври 2020 г., 20:00 часа

Дом на киното

сряда,
21 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
22 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
23 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

събота,
24 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

неделя,
25 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

понеделник,
26 октомври 2020 г., 20:00 часа

Дом на киното

вторник,
27 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

сряда,
28 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
29 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
30 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

събота,
31 октомври 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

неделя,
1 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

понеделник,
2 ноември 2020 г., 20:00 часа

Дом на киното

вторник,
3 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

сряда,
4 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
5 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
6 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

събота,
7 ноември 2020 г., 18:30 часа

Дом на киното

неделя,
8 ноември 2020 г., 18:30 часа

Карта