Дом на киното

Дом на киното
ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София
Телефон: 02 980 78 38

Дом на киното

Прожекции

Дом на киното

събота,
7 октомври 2023 г., 19:00 часа

Дом на киното

неделя,
8 октомври 2023 г., 19:00 часа

Дом на киното

понеделник,
9 октомври 2023 г., 19:00 часа

Дом на киното

вторник,
10 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Албания
Дом на киното

сряда,
11 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

четвъртък,
12 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

петък,
13 октомври 2023 г., 18:45 часа

Дом на киното

събота,
14 октомври 2023 г., 18:00 часа

Галавечер на Чехия
Дом на киното

неделя,
15 октомври 2023 г., 17:30 часа

Дом на киното

понеделник,
16 октомври 2023 г., 18:00 часа

Дом на киното

вторник,
17 октомври 2023 г., 18:45 часа

Дом на киното

сряда,
18 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

четвъртък,
19 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

петък,
20 октомври 2023 г., 18:30 часа

Дом на киното

събота,
21 октомври 2023 г., 16:30 часа

Дом на киното

неделя,
22 октомври 2023 г., 18:00 часа

Дом на киното

понеделник,
23 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

вторник,
24 октомври 2023 г., 19:00 часа

Дом на киното

сряда,
25 октомври 2023 г., 19:00 часа

Галавечер на Израел
Дом на киното

четвъртък,
26 октомври 2023 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
27 октомври 2023 г., 19:15 часа

Дом на киното

събота,
28 октомври 2023 г., 16:15 часа

Дом на киното

неделя,
29 октомври 2023 г., 19:00 часа

Карта