Дом на киното

Дом на киното
ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София
Телефон: 02 980 78 38

Дом на киното

Прожекции

Дом на киното

неделя,
9 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

понеделник,
10 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

вторник,
11 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

сряда,
12 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

четвъртък,
13 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

петък,
14 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

събота,
15 октомври 2022 г., 16:00 часа

Дом на киното

неделя,
16 октомври 2022 г., 17:00 часа

Дом на киното

понеделник,
17 октомври 2022 г., 18:00 часа

Дом на киното

вторник,
18 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

сряда,
19 октомври 2022 г., 20:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
20 октомври 2022 г., 20:45 часа

Дом на киното

петък,
21 октомври 2022 г., 20:30 часа

Дом на киното

събота,
22 октомври 2022 г., 18:30 часа

Дом на киното

неделя,
23 октомври 2022 г., 18:30 часа

Дом на киното

понеделник,
24 октомври 2022 г., 19:00 часа

Дом на киното

вторник,
25 октомври 2022 г., 18:30 часа

Дом на киното

сряда,
26 октомври 2022 г., 20:30 часа

Дом на киното

четвъртък,
27 октомври 2022 г., 18:30 часа

Дом на киното

петък,
28 октомври 2022 г., 18:00 часа

Дом на киното

събота,
29 октомври 2022 г., 17:00 часа

Дом на киното

неделя,
30 октомври 2022 г., 17:00 часа

Карта