Дом на киното

Дом на киното
ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София
Телефон: 02 980 78 38

Дом на киното

Прожекции

Дом на киното

четвъртък,
17 октомври 2019 г., 19:00 часа

Дом на киното

петък,
18 октомври 2019 г., 19:00 часа

Дом на киното

събота,
19 октомври 2019 г., 19:00 часа

Дом на киното

неделя,
20 октомври 2019 г., 17:30 часа

Дом на киното

неделя,
20 октомври 2019 г., 19:00 часа

Карта