Френски институт

Френски институт
София, пл. Славейков №3
Телефон: +359 2 981 19 20

Френски институт в България

Прожекции

Френски институт

събота,
7 октомври 2023 г., 11:00 часа

Специално събитие
Френски институт

събота,
7 октомври 2023 г., 18:00 часа

Френски институт

неделя,
8 октомври 2023 г., 16:30 часа

Френски институт

неделя,
8 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

понеделник,
9 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

вторник,
10 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

сряда,
11 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

петък,
13 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

неделя,
15 октомври 2023 г., 11:30 часа

Специално събитие
Френски институт

неделя,
15 октомври 2023 г., 19:00 часа

Френски институт

понеделник,
16 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

вторник,
17 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

сряда,
18 октомври 2023 г., 19:00 часа

Специално събитие
Френски институт

четвъртък,
19 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

петък,
20 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

събота,
21 октомври 2023 г., 17:00 часа

Френски институт

събота,
21 октомври 2023 г., 18:45 часа

Френски институт

неделя,
22 октомври 2023 г., 11:00 часа

Френски институт

неделя,
22 октомври 2023 г., 19:00 часа

Френски институт

понеделник,
23 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

вторник,
24 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

сряда,
25 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

петък,
27 октомври 2023 г., 18:30 часа

Френски институт

събота,
28 октомври 2023 г., 17:00 часа

Френски институт

неделя,
29 октомври 2023 г., 16:00 часа

Френски институт

неделя,
29 октомври 2023 г., 18:00 часа

Карта