Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”
по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”

Основен партньор

Vivacom

Официална банка

UniCredit Bulbank

Партньори

Партньорски институции

В партньорство с

Медийни партньори