Кино Люмиер

Кино Люмиер
София, пл. България 1, Национален дворец на културата
Телефон: +359 2 916 62 08 – номератор на НДК

Кино Люмиер

Прожекции

Карта